1060948973.62.jpgNone.medium

Gjøkens egg nederst til høyre, de to andre er egg fra heipiplerke.