1060944295.46.jpgNone.medium

Gjøkegg sammen med egg fra bjørkefink. Ikke lett å skille dem.