tmp44p1wr_None

Enkeltpasienter kan ha fått bedre livskvalitet med hjelp fra SLB, selv om studien ikke viste det for gruppen som helhet, mener Jordhøy