1051190611.36.jpgNone.medium

Det blir stadig flere eldre og enslige kreftpasienter.