s09_Vareopptelling-av-fisk

Ved hjelp av videokamera, lys, speil og en data­maskin fotograferes fisken fra forskjellige vinkler når den passerer en gjennomsiktig del av røret der fisken suges fra merd til båt. På basis av disse bildene kan volum og vekt beregnes. Slakteriet kan forberede sin del av jobben, og oppdretteren vet eksakt hvor mye han har levert. Illustrasjon: Jan H. Johansen, Grafisk senter - SINTEF