Mobiltelefon og harddisk

Foto/manipulasjon: Ericsson/R. g. Nilsson, Sintef media