Lynrask giftdetektiv

Et lite, bærbart analyseapparat kan bli redningen for miljøsynderne i industrien.

Raskt som lynet, før det er for sent, roper det: «Stopp! Send styggheten tilbake i systemet!» Apparatet består av elektroder som påføres spenning før de plasseres i den væsken de skal analysere. Når elektrodene kommer i kontakt med tungmetaller, blir det skapt strøm – og strømstyrken vil fortelle hvor forurenset materialet er.

Teknikken kalles voltammetri og er i seg selv ikke ny, men tidligere ble flytende – og giftig! – kvikksølv brukt som materiale. Kjemikere ved NTNU har nå utviklet miljøvennlige faststoffelektroder laget av andre legeringer, som tannamalgam og vismuth.

Det nye apparatet gir svært nøyaktige og svært raske målinger, helt ned til nanogram per liter. Det kan brukes til kontinuerlig overvåking; det kan bæres i én hånd; og det koster en brøkdel av hva andre overvåkingsapparater gjør.

Tre norske bedrifter har allerede tatt i bruk eller testet systemet, og flere har meldt sin interesse.

Forsker Øyvind Mikkelsen, som har utviklet den vesle detektiven, har konsentrert seg om å tilpasse metoden til måling av stoffer i elvesystemer. I regi av trondheimsbedriften Oceanor er det satt i gang et prosjekt for å overvåke elvevann i Warzawa i Polen. I Asia er et annet prosjekt i startgropa. Målet her er å utvikle en teknikk for kontroll av arsenikk i drikkevannet.

Av Elin Fugelsnes