rosslyng

Røsslyng (Calluna vulgaris) er en fram­tredende art på lyngheiene langs Atlanterhavskysten. Lyngen var viktig beiteplante om vinteren og ble ut nyttet på mange vis.