Kalvoya

Fra forsøksprosjektet på Kalvøya i Vikna. Forsker Liv S. Nilsen står på ei øy som er utilgjengelig for beite. Her vokser høge urter og gress med store innslag av kvann og strandrug – helt forskjellig fra resten av landskapet som blir beitet av sau. Foto: Asbjørn Moen.