Bli lys!

Jo høyere nabohuset er, jo større effekt gir ei lyshylle. Ill: Kolbjørn Skarpnes, NTNU-Info.