1053332904.71.jpgNone.medium

Tor-Henning Iversen håper plantedyrkingsenheten kan sendes ut i rommet om ett år.