1049795734.77_content_None.bmp

Mars er ingen gjestmild planet, men NASA tror likevel den kan bli beboelig – om noen år…