1052917491.95.jpgNone.medium

Psykologiprofessor Ruud van der Weel har persepsjon som hovedfelt. Her prøver han et avansert apparat som måler elektrisk aktivitet i hjernen.