1052740191.11.jpgNone.medium

Åsa Espmark Wibe har forsket på hvordan stingsild reagerer på forurensning.