1049204162.62_None

Ferskvann utgjør 2,5 prosent av alt vann på jorda. Bare 0,3 prosent av dette er knyttet til elver og innsjøer.