Treet er tilbake4

Her er Moelvens nye demonterbare parkeringshus. Reisverket er i limtre, mens dekket består av massiv trekonstruksjoner. Ideen bak har vært tilgangen på midlertidige tomter i sentrumssoner, og miljøaspektet ved å "gjenbruke" parkeringsløsninger på denne måten. Hvor huset står? Foreløpig ingen steder. ILL: Moelven industrier AS