Redder kulturminner i Kabul

Gamlebyen i Kabul er den eneste som er igjen av sitt slag i denne regionen. Den ble hardt rammet av artilleribombing, og står fremdeles i akutt fare for å bli rasert av bulldozere. Området har middelaldersk gatenett og består av små og store hus som er bygd etter tradisjoner fra middelalderen. Foto: Amund Sinding-Larsen