Med kontroll på det meste…

Foto: Rune Petter Ness