1049358703.62.jpgNone.medium

Denne lille elektroden gjør det mulig å foreta analyser på langt mer miljøvennlige måter enn før.