GMs-framtidsvisjon-storre

Framtidens komfortable kjøretøy slik bilselskapet GM ser det: Ratt, dashbord og girspaker er fjernet, til fordel for innebygde kjørestøtte systemer og varsling via display. ll. utlånt fra SINTEF Bygg og miljø