Jakten på den perfekte sveis

Hvor stor påkjenning skal sveisene i oljerør tåle før de ryker?

Av Anne-Lise Aakervik

Som tråd fra svære sneller kveiles oljerørene ut i Nordsjøen. Påkjenningene blir store når røret legges, og det er viktig at sveisen holder. – En sveis klarer aldri å bli helt perfekt, påpeker Oddvin Ørjasæter, SINTEF Materialteknologi. – Men for å ha kontroll med kvalitet og styrke, må vi kartlegge oppførselen under realistiske belastninger.

Testrigg

I laboratoriet har Ørjasæter og medarbeiderne ved SINTEF og NTNU bygd en spesiell testrigg til dette formålet. Her kan det utføres fullskalaforsøk: rørene som skal brukes i Nordsjøen, blir belastet med samme krefter som når de kveiles opp ved fabrikasjonsanlegget og senere legges ut fra båten. I ett spesielt tilfelle ønsket forskerne å undersøke hvor robuste rørledningene var under driftsforhold. En del av et rør ble hentet opp fra Nordsjøen og avkjølt ned til ca minus 70 grader. Slik klarte man å bevare forholdene i røret i den tilstanden det har på havets bunn. Installert i riggen ble røret tint opp og miljø og produksjonsbelastningene etterlignet. – Det hele blir overvåket og målt ved hjelp av en mengde sensorer, nesten som på en medisinsk intensiv-avdeling! forteller Ørjasæter. – Det er viktig å ha presise kunnskaper om oppførselen til rør og sveiser, og hvordan miljø og belastninger kan føre til brudd. Det vil kunne øke sikkerheten og forbedre designreglene – noe som også gir muligheter for reduserte kostnader.

Ut fra bl.a. disse resultatene har SINTEF Materialteknologi utviklet forenklede testprosedyrer. Disse skal gi bedre data til å kunne analysere rørledningens sikkerhet mot kollaps og brudd. Slik kan risikofylte og kostnadskrevende rørleggingsarbeid vurderes på forhånd. Dette kan igjen åpne for nye konkurransedyktige løsninger.