1047541193.1.jpgNone.medium

Øystein Krüger er en av ildsjelene i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.