1047543438.45.jpgNone.medium

En konsekvensutredning konkluderer med at Nyhamna i Aukra er det beste stedet for å føre i land gass fra feltet.