Sjekker sikkerheten i Oslo Sporveier

Ill: Sture Lian Olsen