tmpCTZ3A8_None

Ungdom er ikke alltid like tolerante. Da kan det være greit å teste ut meninger gjennom chatting på nettet.