1046165769.43.jpgNone.medium

Hans E. Krokan aner konturene av flere uoppdagede aktører.