Norsk prislapp på kuwaitisk miljøtap

Foto: Sintef kjemi