1045036663.94_None

Reidar Almås mener det finnes mange livskraftige bygdesamfunn i Norge