Bedre enn sitt rykte II

Morfin brukt som smertestillende middel på kreftpasienter, gir langt færre bivirkninger enn antatt.

Av Svein Strugstad

Kreftpasienter får ofte morfin. Det gir god smertelindring, men har blitt ansett som et medikament som gir betydelige bivirkninger. – Disse slutningene er både uriktige og urettferdige, sier overlege Pål Klepstad ved Anestesi- og intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital.

I sommer tok han doktorgraden ved NTNU med en avhandling om morfin mot kreftsmerter. Her blir flere tidligere teorier gjort til skamme.

Skyldes andre forhold

Klepstads arbeid viser at for eksempel tretthet og kvalme blant kreftpasienter ofte skyldes andre forhold enn medisinering med morfin. Denne påstanden bygger han på måling av symptomer før og etter morfinbehandling. Resultatet viser nemlig ingen forskjeller på tilstanden ved de to tidspunktene.

– Dette tyder på at bivirkningene oftest skyldes andre forhold. Det kan være selve kreftsykdommen, eller den stråle- og cellegiftbehandlingen pasientene utsettes for. Bivirkningene kan også skyldes bruken av andre typer medisiner, mener Klepstad.

Én pille like bra som fire

Klepstads forskning viser også andre overraskende forhold. I frykt for overdoser har det hittil vært vanlig å gi kreftpasienter som starter med morfinbehandling, preparatet seks ganger i døgnet. Heller ikke dette er det eneste riktige.

– Vi har funnet ut at medisinering med morfin én gang i døgnet fungerer like bra som dagens måte å dosere på. Å starte behandlingen med én morfintablett som virker langsomt i 24 timer i døgnet, gjør også behandlingsformen enklere for pasienten, sier Klepstad.

Smerten er ikke alt

Men om morfin reduserer smertene, er det ikke dermed sagt at den også bedrer livskvaliteten til kreftpasientene.

– Pasienter med en alvorlig kreftsykdom opplever nemlig mange andre ubehagelige symptomer, som alvorlige psykiske lidelser eller stress. Å tro at alt er såre vel bare man kurerer smerten, viser seg å ikke være riktig, sier Pål Klepstad.