tmpQ2uCbe_None

Monstrans av ukjent sydtysk opprinnelse fra ca 1425.