12 (1)

"Vidbjørn og Karlungr og Eringeirr og Nasi lot reise denne steinen..." Han står i Drävle i Sverige og er dekorert med motiv frå soga om Sigurd Fåvnesbane.