Ukjent miljøaktør2

Bildet viser katalytisk spalting av hydrogenperoksid. Når hydrogenperoksidet kommer i kontakt med katalysatoren, som er et pulver av manganoksid, dannes oksygen som ses som bobler, samt vann.