Ukjent miljøaktør

Katalytisk forbrenning: Forsker Hilde Venvik demonstrerer katalytisk forbrenning av butan som reagerer med oksygen på en liten platinarist. Forbrenningen skjer uten flamme, og ved lavere temperatur enn uten katalysator.