1037375915.93.jpgNone.medium

Landminene er mulig å finne med Eides radar, tror sivilingeniørstudent Ann Kristin Aas. Også Bjarne Haugstad (i bakgrunnen) tror NTNU-prosjektet kan være nyttig i minefelt. (Foto: Espen Leirset)