1067431739.06.jpgNone.medium

Hege Charlotte Faber er en av de første som forsker på nettkunst i Norge.