1035838605.22.jpgNone.medium

I Røesgrenda er det laget en plogvoll for å beskytte veien og elva mot leirskred.