7

- Som med et Kinderegg er det tre ting som spiller inn på en gang også når man bygger sykehus: kostnad, kvalitet, tid. Harald Myrseth, leder av Kompetansenettverket for sykehusbygging