8_9

Seniorrådgiverne Asmund Myrbostad og Knut Bergsland ved SINTEF Unimed, er opptatt av at politiske beslutninger bør være gjennomført i tidligfasen. Foto: Rune Petter Ness