Hopp, studenter – hopp!

Det hadde lenge vært en dag med morsomme teaterøvelser. Brått ble det blodig alvor.

Av Tore Hugubakken

Var det der en hoppestokk? Fy flate, for en kjedelig hoppestokk! Dere vet da at å spille teater heter act på engelsk? Bruk kroppen mer! krever teaterinstruktøren Berit Rusten. Hun slår ut med armene.

– Det kan da ikke være så forferdelig vanskelig å etterligne de forskjellige maskindelene i en elektronisk duppedings? Eller hva?

En annen studentgruppe griper Rustens poeng. Fordeler roller. En skal være sylinder, en annen er et stempel. Gruppa spenner armer og bein. Lager lyd og lykkes ganske godt i å etterligne en vedkløyver.

Ny undervisningsmetode

Det har gått noen timer siden de første teaterleksjonene startet. Studentene i fjerde klasse i studieretningen produktutvikling og materialteknikk ved NTNU er blitt varme i trøya og røde i kinna etter å ha kravlet på golvet, veivet med armene og sluppet seg litt løs noen timer. Forsker Håkon Fyhn forklarer den uvanlige skoledagen for studentene.

– I dette spesielle kurset tar vi sikte på å utvikle en ny metodikk for produktutvikling. Metoden prøves ut i klasserommet, og læringen er lagt opp etter det kjente prinsippet problembasert læring, sier han.

Men ordet problem er erstattet med produkt. Det passer bedre for studentene som skal bli framtidas ingeniører innenfor den vareproduserende industrien.

I løpet av semesteret skal studentene utvikle og lage ferdig en prototyp av et produkt. I år har de kunnet velge mellom en motorisert hoppestokk og en vanndrevet vedkløyver. Kurset har fem faser: Presentasjon av visjon, av behovs- og teknologianalyse, av konsept, av produktets endelige struktur og utforming – og til slutt en presentasjon av en ferdig prototyp.

En vaskeekte investor vil i to av fasene oppsøke studentene for å se på det de har kommet fram til.

Gir liv til ritualene

Metodikken tar utgangspunkt i noe lærerne på Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk kaller for milepælorientert produktutvikling. Tradisjonelt har gruppearbeidet nådd sitt mål, eller sin endelige milepæl, når rapporten studentene har skrevet, lander på lærerens pult. Men her glemmes den fort av alle parter, mener Fyhn.

– Den tradisjonen stimulerer ikke til læring. Gjennom det vi kaller ritualisering av produktutviklingsprosessen, vil vi gjøre de fem milepælene underveis til store hendelser og opplevelser. Det er her teatret kommer inn i bildet. Det er ved hjelp av teaterets metoder og uttrykksform vi vil gi liv til ritualene, sier Fyhn.

Det er første gang lærerne på faget prøver ut denne metoden. Når opplevelsen blir gjort mer intens, skal læringen bli bedre. Dessuten skal de forskjellige milepælpresentasjonene gjøre at et prosjekt ikke bare er noe som foregår mellom gruppa og ledelsen. Når alle deler med hverandre, er det mulig å lære av andres ideer og løsninger, tror Fyhn.

Lærerne ser i tillegg på dette som et eget forskningsprosjekt i produkt- og undervisningsmetodikk. Klasserommet er et laboratorium, og forskerne deltar aktivt med studentene.

Herlig at noen digger

Teaterkompaniet Panter Tanter er gode hjelpere underveis. Teaterinstruktør Berit Rusten er sammen med Kari Hustad hyret inn for å løsne på kroppene til studentene. Kompaniet gjør butikk av å jobbe med teater som metode for kreativ utvikling og vekst for ulike grupper.

Denne dagen befinner studentene seg i fase 2. Panter Tanter er eksperter til å oppmuntre. Nå gir Rusten seg ende over av de flinke studentene:

– Dåkker e heilt super. Dåkker har så my’ energi, skryter hun. Studentene er sammen to og to. Nå skal den positive energien i dem drives ut. Det den ene foreslår, plikter den andre å ta imot med stor entusiasme. Ordet nei er bannlyst

– Kjenn hvor herlig der er at noen digger ideene dine, sier Rusten, mens studentene kjører trillebår med hverandre.

Gest for duppedingsen

Den lange økta begynner å ta på. når studentene enkeltvis skal gå rundt i rommet, feste blikket et sted og si enten “duppedings” eller navnet på en maskindel, og så til slutt gjøre en gest for maskindelen, er det en av dem som prøver seg:

– Hvorfor skal vi gjøre det, spør han.

– Det er fordi dere skal gjennomundersøke, er svaret fra Panter Tanter. Og alle studentene lystrer.

Hjelp, investoren kommer!

Faglig ansvarlig for studentene og primus motor for prosjektet er professor Hans Petter Hildre. Et stykke utpå kvelden forteller han studentene at investoren snart vil komme på besøk. Flere av studentene ser på hverandre og tror ikke helt det de hører. Er det sant? Kommer han allerede i kveld?

Ikke alle studentene har fått med seg at det er i kveld han kommer. Noen synes de har kommet altfor kort til at de kan vise seg fram for en som sitter på pengeboka. Studentkropper som før var kattemyke bortover golvet, blir nå dønn stive. Teaterøvelsene med Panter Tanter går litt i stå.

Trygg Ved

Men studentene får endelig samlet seg, og presentasjonene denne kvelden går unna. Produkter med merkenavn som Jack Ass Jumper, Pogo Loco og TryggVed blir presentert med humor og ablegøyer. Investoren Erlend Langsrud fra selskapet Inventas ler hjertelig av mange av framføringene. Men i en evaluering etter seansen sier han at det er altfor tidlig å bla opp lommeboka. De fleste av gruppene bør bli flinkere til å definere målgruppe, synes han.

Læring ut livet

Forsker Håkon Fyhn er godt fornøyd med dagen. Han håper også at studentene tar til seg det som skjer dette spesielle semesteret:

– Vårt mål er å lage en produktutviklingsmetodikk som skal ivareta læring gjennom hele arbeidslivet.