1037117231.98.jpgNone.medium

Tømmeret som er brukt i denne bygningen fra Drivdalen i Sør-Trøndelag ble felt vinteren 1208-1209.