All verden og viten i ett verk2

Strømpestrikkemaskinen ble betraktet som en av tidas mest perfekte og kompliserte maskiner. Diderot karakteriserte den som intellektuell virksomhet.