All verden og viten i ett verk

Denis Diderot, her portrettert av Louis-Michel Van Loo, betraktet mennesket som en maskin.