1033125462.74.jpgNone.medium

Førsteamanuensis Ann Rudinow Sætnan har studert hvordan store bygater overvåkes.