KVOTENE KOMMER5

* Angir forventet utvikling ved «business as usual». Kilde: SSB og SFT.