KVOTENE KOMMER5

* Angir forventet utvikling ved "business as usual". Kilde: SSB og SFT.