6_2

Bildet viser trykkfordeling over setet hos en testperson. Her er trykket høyest over sitteknutene (gult og rødt), og lavere og jevnere fordelt på lårene (blått og grønt).