Miljøhjelp til Vietnam

Kåre Helge Karstensen fra SINTEF Kjemi er prosjektleder for et internasjonalt samarbeid som skal munne ut i en masterplan for avfallsbehandling i Ho Chi Minh City. Foto: Åse Dragland