Miljøhjelp til Vietnam

Kåre Helge Karstensen fra SINTEF Kjemi er
prosjektleder for et internasjonalt samarbeid som skal munne ut i en masterplan for avfallsbehandling i Ho Chi Minh City.
Foto: Åse Dragland