Mens vi venter på virkeligheten

Et artistisk bearbeidet fotografi av partikler i høy fart - tatt i the Big European Bubble Chamber i Cern.