03

Audiograf Ann Kristin Østgård stiller om høreapparatet til John Bjørdal som befinner seg tolv mil unna.

Foto: Thor Nielsen