Havets grøde4

Et voksent eksemplar av raudåte er ca. tre millimeter langt. Når en viss mengde av dem blir tatt rett fra havet, ser det ikke direkte appetittlig ut. Foto: Nina E. Tveter