Havets grøde

Forskerne prøver å finne en ressurs i havet, som ligger såpass langt ned i næringskjeden at vi kan høste store mengder uten å forstyrre den biologiske balansen. Foto: Nina E. Tveter